Naujienos

Jūs esate čia:

Pavasaris…gurgu gurgu į Kaziuko turgų!

    Integruotas projektas „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“ (vyko nuo vasario 4 d. iki kovo 4 d.) Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Mokytoja Jolanta Virbickaitė pradinių klasių (1–4) mokinius pakvietė į aktyvią Kaziuko mugės darbų savaitę. Tai puiki proga pasiruošti Kaziuko mugei ir mūsų mažiesiems mokiniams! Integruotą dailės ir technologijų darbų savaitę organizavo dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Virbickaitė.

    Pradėkime nuo pažinimo…O kas yra Kaziuko mugė? Kaziuko mugė (kilęs iš vok. žodžio jahrmarkt) – graži, 3–4 dienas trunkanti tautodailininkų ir amato meistrų šventė (jomarkas). Šventės išskirtinumas – akivaizdus etnografinis regioniškumas. Tradicinė Kaziuko mugė vyksta Vilniaus miesto senamiesčio gatvėse.  Anksčiau buvo prekiaujama viskuo, ką kaimo vyrai ir moterys ilgais žiemos vakarais gebėjo pasidaryti. Tai tvirti daiktai: statinės, kubiliukai, geldos, duonkubiliai, druskinės, pintinės, krepšiai, šaukštai, samčiai, žaislai ir t.t. Miesto žmogui irgi reikėdavo rankų darbo dirbinių – juk gyventa ūkiškai. Ką gi iš mugės parveždavo? Būtinai meduolį – Kaziuko širdį, virtinę riestainių, įvairiaspalvių verbų. Tai žymiausios Kaziuko mugės prekės. Ko jau ko, o liaudiško humoro, liaudies žaidimų, ratelių ir muzikavimo mugėje tikrai nestokota! Kaziuko mugėje ėjo šaukliai su fanfaromis, iš paskos bildėjo vežimai su pakinkytais arkliais, švilpte švilpė dūdelės, švilpynės. Mugės nuotaiką praskaidrindavo kvieslių šmaikštumas, pardavėjų liežuvio miklumas, gatvės muzikantai ir vaidinimai.

    Nors dar ne pavasaris, bet kyvi kyvi – mes pavasariu jau gyvi! Vasario 26 diena. Pirmoji Kaziuko mugės darbų savaitės diena.  Mažieji mūsų mokiniai su nekantrumu laukė pirmosios dailės ir technologijų savaitės dienos, nes mažiesiems taip smalsu ir smagu ruoštis pavasario šventei – Kaziuko mugei! Dailės mokytoja Jolanta Virbickaitė su pradinių klasių mokiniais nuo pat ankstyvo ryto ruošėsi Kaziuko mugės šventei. Prasidėjo švilpynių ir paukštelių lipdymas. Molinukas, švilpa, švilpynė – tai vienas iš seniausių Lietuvos vaikų žaislų. Mokiniai darydami Kaziuko mugei lietuviškas švilpynes, susipažino su keramikos skulptūros žanru, suvokdami kiek reikia daug laiko, begalinio kruopštumo ir žinių, norint nulipdyti švilpynę.  gotoTą pačią vasario 26-ąją dieną mokiniai taip pat lipdė ir paukštelius. Paukštis siejamas su pavasariu, su gamtos atgimimu, simbolizuoja tekantį laiką, jo eigą. Kaip mažiesiems buvo smagu kartu kurti, lipdyti, dažyti ir dalintis savo pavasariniu džiaugsmu. Prisiminkime lietuvių klasikinės literatūros kūrinį. Kristijono Donelaičio „Pavasario linksmybes“ (Iš poemos „Metai“):

„…ne! ne verkt, bet linksmintis visi susirinko:

Nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę

Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė…“.

     Išaušo vasario 27-oji diena. Antroji Kaziuko mugės darbų savaitės diena – margučių marginimas.

O jau  margučių margumėlis ir gražumėlis! Mokytoja Jolanta Virbickaitė pripažino, kad savo gamybos išpuoštais suvenyriniais margučiais mažieji mokiniai labai džiaugėsi  ir vylėsi, kad per Kaziuko mugę margučius parduos. Suvenyriniai margučiai pardavinėjami Kaziuko mugėje primena ruošimąsi antrajai pavasarinei šventei – Velykoms. Margutis – tai derlingumo, gamtos pabudimo, žmogaus dvasinio atgimimo simbolis. Spindinčios mažųjų mokinių akys, jų noras kurti, lipdyti paveikė kiekvieną iš mūsų.

    Kovo 2-oji diena. Trečioji Kaziuko mugės darbų savaitės diena – verbų rišimas.

IMG_0092    Mažieji mokiniai apžiūrėjo dailės mokytojos surištas verbas, aptarė jas (kaip jos atrodo, iš kokių augalų ar medžiagų surištos ar supintos). Klausiama, ar mokiniai žino, ką reiškia verba? Dailės mokytoja Jolanta Virbickaitė paaiškino, kad tradiciškai verbos  rišamos iš augalų šakelių ir gėlių. Tikėta, kad verbos saugo namus nuo Perkūno, žemę – nuo graužikų ir sausros. Mokiniai buvo supažindinti su trumpa teorine dalimi, o tada jau suskubo linksmai dirbti! Mokiniai klijavo verbas iš popieriaus ir džiaugėsi, kad suklijuotos verbos bus panaudojamos kaip parodos akcentas per Kaziuko mugės šventę.

    Kovo 3 -ioji – spektaklio „Išvažiuojam į Kaziuko turgų…“ diena. Juk ryt jau linksmoji integruoto ugdymo dalis – Kaziuko mugė! Su nekantrumu laukiam, kada galėsim pardavinėti, siūlyti savo rankų darbo dirbinius. Juk ne veltui yra sakoma „Pirk, parduok, mainyk, už dyką atiduok!“. Spektaklio metu susiduria dvi kartos, kurios skirtingai mąsto, skirtingai rengiasi, skirtingus darbus dirba, skirtingas šventes švenčia… Viskas taip skiriasi! DSC_6984

    Senolių ramybę sudrumsčia naujoji karta. Prasideda dialogas, susipažinimas su skirtingo laikotarpio aplinka, daiktais, muzika, kalba. Senoliai jaunimą supažindina su tradiciniais, mediniais virtuvės įrankiais, pamoko megzti, papasakoja, kad tik ilgais žiemos vakarais yra laiko pasiruošti Kaziuko mugei, kuri yra pagrindinė senolių šventė, kada galima savo dirbinius parduoti, mainyti ir užsidirbti pinigų ne tik kvapniems riestainiams ir meduoliams „Kaziuko širdžiai“.

    O kiek buvo juoko, kai naujoji karta senoliams ant ausų uždėjo grojančias ausines, tai bent naujovė! Tėvas taip išsigando, kad pradėjo melstis, prašyti atleidimo, nes galvojo, kad Šėtonas įsibrovė į namus. O kur dar kitos  naujosios technologijos! Senoliai ir jaunimas pasikeitė vietomis, apžiūrinėjo neregėtus daiktus, aplinką, vis užduodami vieni kitiems klausimų. O visa tai atliko su saikingu humoru. Tai bent žiūrovams buvo juoko!  DSC_6989

    Spektaklyje dvi skirtingas kartas sujungė bendras šokis „Stinta pūkis“ ir lininis rankšluostis, kurį jaunoji karta jau yra matę. O matę pas močiutes, senelius. Visa tai sujungė kartu važiuoti į linksmąją Kaziuko mugę, nes tik ten riestainiai, meduoliai yra patys kvapniausi, saldžiausi, mūsų mėgstamiausi! O rankų darbo dirbiniai džiugina kiekvieną iš mūsų, nes Kaziuko mugė simbolizuoja atgimstančią gamtą, sugrįžtančius vieversius. Paklausyk, juk pavasaris jau beldžias į duris! (Paspauskite ir peržiūrėkite Kaziuko mugės darbų savaitės nuotraukas)

   Spektaklį „Išvažiuojam į Kaziuko turgų…“ režisavo, scenografijas kūrė mokytojos Dovilė Bartkutė ir Jolanta Virbickaitė. Spektaklyje senąją kartą (senolius) tautosakiniu pobūdžiu vaidino 5 klasės mokinė Danielė Krivickaitė (atliko anūkės vaidmenį) ir 9 klasės mokinys Nojus Marcinkus (atliko tėvo vaidmenį). Naująją kartą (XXI a.) vaidino 7 klasės mokinys Rokas Kazulis, 9 klasės mokiniai Anželika Legytė ir Erikas Gaidelionis.

    Nuo pat ankstyvo ryto, 8:00 val., visi laksto kaip pašėlę! Pirmyn – atgal, kairėn – dešinėn! Kas jums? Gal bitė įgėlė? Iš kur tas šurmulys? – pagalvojau aš…Ogi…Ogi šiandien Kaziuko mugė! Kovo 4-oji! Ne veltui puošiamos prekyvietės-kiemeliai, stalai, ant jų dedami įvairūs rankų darbo dirbiniai, repetuojama, šokama. Šiandien sveikinsim Kaziukus ir Kazytes, pirksim, parduosim, mainysim, už dyką atiduosim! DSC_7015

   Įsirengę, pasipuošę prekyvietes-kiemelius, mokiniai su klasės vadovais ir mokyklos administracija iškeliavo į Pajiešmenių miestelio centrą, kur jų laukė gausi Kaziuko komanda: šventės kaltininkas Kaziukas, jo ištikimoji gaspadinė, skaniųjų „barankų“ (riestainių) kepėja Barankytė ir balsingieji gatvės muzikantai. O jau intrumentų gausa! Dūdos, gitara, akordionas, būgnai, barškučiai! Kaziuko komanda su gatvės muzikantais žadino miestelio bendruomenę, kvietė į Kaziuko mugę, sveikino visus susirinkusius, o ypač Kaziukus ir Kazytes.Taip skambiai žadindami miestelį, sulaukėme ir mokyklos mokinių-komandų, kurie sveikino Kaziuką muzikiniais pasirodymais, rateliais, linkėdami jam sveikatos.DSC_7092

Atsidėkodamas Kaziukas su gaspadine prabilo žemaitiškai, dzūkiškai sveikindamas visus su pavasariu, su gamtos atgimimu, su pavasario švente „Kaziuko muge“.DSC_7103 Kaziuko draugija padėkoję visiems už šiltus sveikinimus, kvietė kartu padainuoti bendrą eisenos dainą „Augo sode klevelis“ ir gurgu gurgu išvažiuojam vėlų  rytą į Kaziuko turgų.

    O ko tik nebūta Kaziuko mugėje! Pirmiausia atvykę sveteliai iš Pasvalio vicemeras Povilas Balčiūnas ir vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Vida Stokienė pasveikino su gražia švente, su integruota Kaziuko diena. Kaziukas perkirpo juostą ir viens, du, trys Kaziuko mugė – atidaryta! Netrūko nei „barankų“, nei meduolių „Kaziuko širdžių“, nei siurpizų! Šventės metu netikėtai atsivėrė durys….Kaziukas groja gitara ir kviečia visus į slaptąją Kaziuko užeigą!O ten dalinama sočioji ir skanioji košė! Kas pardavinėjo, kas košę valgė, kas mokytojų kavinėj „Jiešmenėl’s“ arbatą, kavą, pyragus valgė, kas kino teatre peržiūrėjo Kalėdinį filmą. Ot, tai pasilinksminom! O kur dar auklėtojos Dalės Naudžienės mažųjų priešmokyklinukų pasirodymas su skėčiais „Lyja lyja lietus!“.

DSC_7118   Riestainiai, daikteliai išparduoti, liko tik eurus suskaičiuoti…. Ačiū, sveteliai, kad nepasididžiavot ir atėjot, lauksime Jūsų su tokia pat gera nuotaika, gražiais darbais ir stora pinigine kitais metais! (Paspauskite ir peržiūrėkite Kaziuko mugės nuotraukas)

Organizatorė lietuvių kalbos mokytoja Dovilė Bartkutė

Integruotos dailės ir technologijų savaitės organizatorė mokytoja Jolanta Virbickaitė

Fotografavo mokytoja Jolanta Virbickaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Paskutinės naujienos
08 Bir 2020

Ketvirtokų išleistuvės

Birželio 4 d. 10 ketvirtokų baigė pradinio ugdymo programą. Šventės metu mokiniai atsisveikino su mokytoja ir gavo pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
26 Kov 2020

Svarbi informacija

Mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į  skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos mesengeriu violeta lazickiene; el. paštu violetalazickiene@gmail.com arba telefonu 868242904.

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

Integruota anglų ir lietuvių k. pamoka apie frazeologizmus

Penktadienį 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje apie frazeologizmus. Susiskirstę į keturias grupeles, jie atliko įvairias, pakankamai sudėtingas užduotis: naudodamiesi žodynais ir telefonais, aiškinosi lietuviškų frazeologizmų reikšmes, vertė angliškus žodžių junginius, lygino juos su lietuviškais. Mes, mokytojos, džiaugiamės, kad visi mokiniai turėjo veiklos ir progos pasireikšti. Visi buvo drąsūs, aktyvūs, draugiški. O po[…..]

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

“Mažasis diktantas”

Kovo 6 dieną  ketvirtokai rašė diktantą, kurį jiems paruošė ir perskaitė lietuvių kalbos mokytoja. Tiek mokytojai, tiek mokiniams tai buvo pirmoji pažintis ir pakankamai rimta užduotis. O baigiantis pamokai visi kartu pajuokavo, kad vaikams pavargo ranka, o mokytojai susipynė liežuvis. Mokytoja diktantus ištaisys ir rezultatus praneš pirmadienį. Linksmo ir kūrybingo savaitgalio! Daugiau nuotraukų rasite čia[…..]

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

Literatūrinė popietė ,,Stovi pasakų namelis”

6 klasės mokiniai, sužinoję, kad svečiuosis pas darželinukus ir seks jiems pasakas, labai apsidžiaugė ir atsakingai tam net kelias savaites ruošėsi: skaitė pasakų knygas, įdomiausias ir linksmiausias mokėsi sekti, vaidinti. O ketvirtadienį mažieji turėjo progą tų pasakų paklausyti. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

Greitojo teksto rinkimo konkursas

Kovo 2-3 dienomis informacinių technologijų ir lietuvių kalbos mokytojos pakvietė visus vyresniuosius mokinius į Greitojo teksto rinkimo konkursą. Greičiausiai tekstus kompiuteriu parašė Edvinas (9 kl.), Gabija (8 kl.) ir Silvija (10 kl.). Sveikiname nugalėtojus! Daugiau nuotraukų rasite čia      

Paskutinės naujienos
06 Kov 2020

Dailyraščio konkursas ,,Eisim, broliai, tūto”

Kovo pirmą savaitę mokykloje vyko dailyraščio konkursas, skirtas sutartinėms. Jame dalyvavo ne tik 1-10 klasių mokiniai, bet ir jų tėveliai bei mokytojai. Nugalėtojus jau išrinkome, juos paskelbsime kovo 10 dieną. Daugiau nuotraukų rasite čia  

Paskutinės naujienos
25 Vas 2020

Užgavėnės

Vasario 25 dieną Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniai varė Žiemą iš mokyklos kiemo. Visi dėvėjo įvairiausias, pačių pasigamintas kaukes, kad Žiemą įbaugintų ir kuo greičiau šioji pasitrauktų. Vaikai vaikščiojo po parką ir klausėsi raganų, velnių, gyvačių ir kitų būtybių sakmių, šoko ratelius, žaidė įvairiausius žaidimus. Po to laukė Kanapinio ir Lašininio kova, kurią, žinoma, laimėjo Kanapinis.[…..]

Paskutinės naujienos
14 Vas 2020

Šimtadienis

Vasario 14 dieną dešimtokai nekantriai laukė Šimtadienio. Juk iki rimto išbandymo liko tik šimtas dienų! Šią šventę surengė devintokai su klasės auklėtoja Orinta. Jie sugalvojo daug įdomių užduočių, kurios visus privertė susiėmus pilvus juoktis. Vėliau visi kartu vaišinomės tortu ir dalinomės džiugiomis emocijomis. Ačiū už puikią popietę! Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
13 Vas 2020

Edukacinė programa “Simegrafijos menas”

Artėjant Valentino dienai sulaukėme svečių iš užimtumo centro “Viltis”. Jie atvyko pas mus su edukacine programa ” Simegrafijos menas”. Smagu, kad JŪR būrelio nariai turėjo galimybę išmokti šio amato bei susidraugauti su svečiais. Prieš kimbant į darbus mūsų vokalinis ansamblis turėjo paruošęs nedidelį pasirodymą. Po darbų svečių laukė paruoštas vaišių stalas. Visi džiaugėmės tokia gera[…..]

Paskutinės naujienos
05 Vas 2020

Edukacinė pamoka “Užgavėnių kaukių gamyba”

Pajiešmenių mokyklos pradinukai jau ruošiasi Užgavėnių šventei. Vasario 4 dieną vyko edukacinė pamoka “Užgavėnių kaukių gamyba”. Pamokos metu  mokėmės gaminti “papjė mašė ” technika. Edukaciją vedė viešnia iš Vilniaus agentūros “Pramogų skonis” Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
24 Sau 2020

Lietuvių kalbos pamoka apie anekdotus

Sausio 24 dieną trečiokų klasėje buvo girdėti vaikų juokas ir šurmulys. Penktokai užsuko į svečius, kad palinksmintų savo jaunesnius draugus. Kiekvienas iš jų papasakojo po kelis anekdotus, o slapto balsavimo būdu mažieji išrinko geriausius pasakotojus-Marių ir Gabiją. Sveikiname ir nugalėtojus, ir visus dalyvius! Mus, mokytojas, ypač džiugina vyresniųjų vaikų drąsa, pasitikėjimas savimi ir rodoma iniciatyva[…..]

Paskutinės naujienos
13 Sau 2020

Sausio 13-osios dienos paminėjimas

Šiandien mūsų mokykla kartu su visa Lietuva paminėjo skaudžius, nekaltų žmonių krauju pažymėtus Sausio 13 dienos įvykius. Renginį vedė 8 kl. mokinys Linas Legys ir 10 kl. mokinė Deima Valuntaitė. Ant pievutės iš žvakučių sudėliojome širdeles, liūdnomis eilėmis, dainomis bei tylos minute pagerbėme 14 didvyrių, kurie žuvo dėl Lietuvos laisvės.  

Paskutinės naujienos
08 Sau 2020

Aš ir knyga

Sausio 8 dieną 1 ir 5 klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos pamokoje ,,Aš ir knyga”. Vyresnieji savo mažiesiems draugams pirmokams pristatė savo perskaitytas knygas, skaitė įdomiausias ištraukas, dalijosi įspūdžiais ir rekomendacijomis. Mažieji klausytojai buvo labai aktyvūs ir smalsūs, vartė knygeles, o kai kurie ir patys bandė pusbalsiu skaityti. Džiaugiamės, kad vaikai domisi knygomis ir labai[…..]

Paskutinės naujienos
27 Gru 2019

Ekskursija į Vilnių

Krinčino A.Vienažindžio pagrindinės mokyklos ir Pajiešmenių skyriaus mokiniai bei mokytojai aplankė Vilnių! Pirmiausia nuvykome į Lietuvos Respublikos Seimą. Čia mus sutiko Seimo nario Antano Matulo padėjėja Neringa Laurinavičiūtė. Ji papasakojo apie Seimo narių veiklą, parodė sales, kuriose dirba ir ilsisi politikai. Vėliau pėstute nuėjome iki KGB rūmų. Išklausėme gido pasakojimą, turėjome galimybę savo akimis išvysti[…..]

Paskutinės naujienos
20 Gru 2019

Adventinis renginys

Gruodžio 20 d. didelis ir geros dvasios Adventinis renginys su abiejų mokyklų vaikais ir mokytojais bei kitais darbuotojais. Buvo gera ir smagu. Kūčiškas maistas, skanus kisielius ir kt. – pirma darbas, pasiruošimas, paskui susėdimas draugėn, tradiciniai veiksmai, advento giesmės, uždegtos žvakutės ant vainikų ir t. t. Iš tiesų, sakau Jums, buvo gera. Man patiko. O[…..]

Paskutinės naujienos
20 Gru 2019

Kalėdinis pradinukų renginys

Gruodžio 20 dieną Pajiešmenių skyriaus pradinukai susitiko su Kalėdų seneliu, žiūrėjo Drakoniuko teatro nuotaikingą spektaklį „Kalėdos, kvepiančios cinamonu“. Linksmai žaidėme, šokome ir dainavome su Kalėdų seneliu ir jo draugais Meduoliu ir Kaitra. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
18 Gru 2019

Meninio skaitymo konkursas

Gruodžio 18 dieną mokyklos salytėje vyko 1-10 klasių meninio skaitymo konkursas. Mokiniai deklamavo eilėraščius metų laikų tema. Visi buvo drąsūs ir šaunūs, tačiau komisijai reikėjo išrinkti geriausius skaitovus. Iš pradinių klasių nugalėtojais tapo Viktorija Jautakaitė, Ąžuolas Baronas ir Ernesta Drevinskaitė. Vyresniųjų klasių nugalėtojai – Linas Legys, Deima Valuntaitė ir Kristian Ild. Ačiū dalyviams ir mokytojoms[…..]

Paskutinės naujienos
18 Gru 2019

Pajiešmenių kaimo bibliotekoje

Gruodžio 18 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja apsilankė Pajiešmenių kaimo bibliotekoje. Ten apžiūrėjome parodas, atsakinėjome į klausimus, minėme mįsles. Buvome apdovanoti dovanomis. Dėkojame bibliotekininkei Egidijai.  

Paskutinės naujienos
17 Gru 2019

Adventinė popietė

Gruodžio 17 dieną Pajiešmenių skyriaus pradinukai susirinko į adventinę apmąstymų popietę įsivaizduojamoje senovinėje pirkioje. Mus pasitiko šeimininkė (mokyt. Vaida). Susirinkę dainavome advento dainas, žaidėme ratelius, klausėmės pasakų, minėme mįsles, vaišinomės virtomis su lupenomis bulvėmis, užgerdami rūgpieniu, mėgavomės pyragu, paskanintu obuoliene. Kadangi nevalia būdavo ilgai vakaroti, kad piktosios dvasios nepersekiotų, išskubėjome namo. Linkime prasmingo šv. Kalėdų[…..]

Paskutinės naujienos
13 Gru 2019

Lankymasis Pasvalio socialinių paslaugų centre

Gruodžio 13 dieną 6-10 klasių JŪR būrelio nariai lankėsi Pasvalio socialinių paslaugų centre. Buvome svetingai sutikti centro darbuotojų ir gyventojų. Parodę nedidelę programą, pasveikinome visus su artėjančiomis šventėmis, susipažinome bei pabendravome su kai kuriais gyventojais, jie noriai mums parodė savo kambarius, papasakojo apie save ir savo pomėgius. Labai dėkojame mokiniams už jų pasirodymą, nuoširdumą ir[…..]

Paskutinės naujienos
10 Gru 2019

Ekskursija į Panevėžį

Gruodžio 4 dieną 5-10 klasių mokiniai lankėsi Panevėžyje. Mokytojos papasakojo miesto įkūrimo istoriją, supažindino su siauruko geležinkeliu, pasivaikščiojome Senvagės krantine, nuvažiavome ir teigiamų emocijų pasikrovėme prie Raktų medžio-uosio. Tačiau labiausiai mums patiko gyvūnų prieglaudoje. Jau prie vartų mus pasitiko labai draugiška ir miela šunytė Ciocė. Prieglaudoje dirbanti moteris supažindino su visais gyvūnėliais, papasakojo apie juos[…..]

Paskutinės naujienos
27 Lap 2019

Viktorina ,,Ką aš žinau apie korupciją“

Lapkričio 26 dieną 6-10 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką aš žinau apie korupciją“. Pirmiausia susiskirstėme į mišrias grupes, sugalvojome savo komandoms originalius pavadinimus ir gavome užduotis (atsakinėjome į klausimus, kūrėme dialogus, vaidinome). Visi buvome aktyvūs, drąsūs, linksmi. Smagu, kad būna tokių dienų, kai visi ne tik kartu praleidžiame laiką, bet ir pasidalijame savo patirtimi bei[…..]

Paskutinės naujienos
27 Lap 2019

Kvadrato varžybos

Lapkričio 26 d. Pajiešmenių skyriaus mokyklos pradinukai dalyvavo “Kvadrato” varžybose su kaimo mokyklomis. Dalyvavo šešios mūsų rajono mokyklos. Pradinių klasių mokinukai užėmė II – vietą. Džiaugiamės garbinga vieta ir medaliais.

Paskutinės naujienos
20 Lap 2019

Tolerancijos diena

Tūkstančiai Lietuvos mokinių minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją. Mūsų  mokykla taip pat atsiliepė į   Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą kūrybiškai paminėti šią datą ir prisijungė prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“ lapkričio 15 dieną – penktadienį. Tolerancijos idėjų kontekste švyturio simbolis neatsitiktinis, nes švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, jis rodo kelią laivams, ieškantiems[…..]

Paskutinės naujienos
20 Lap 2019

Ekskursija į Ramygalą ir Kėdainius

Lapkričio 12 dieną 5-10 klasių mokiniai važiavo į Ramygalą bei Kėdainius. Visų pirmiausia nuvykome į stiklo dirbtuves, po to aplankėme stumbryną, esantį Pašiliuose. Smagu buvo pasivaikščioti po Kėdainių senamiestį, kuris pelnytai įrašytas į Urbanistikos paveldo sąrašą. Ten stovi įdomus paminklas, skirtas kunigaikščiams Radviloms, radome dvi sinagogas. Taip pat pamatėme ir apkabinome seną ąžuolą, kurį dar[…..]

Paskutinės naujienos
11 Lap 2019

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje, Žaislotekoje, Kūrybos ir edukacijų edvėje lapkričio 12 d. rytmetį smagiai leido vaikai iš Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus. Vaikų išvyką organizavo jų mokytoja Saverija Pilinkienė ir Pajiešmenių kaimo bibliotekininkė Egidija Baranauskienė. Lapkričio 15 d. Pajiešmenių skyriaus ketvirtos klasės mokiniai su savo mokytoja Asta Surviliene apsilankė rašytojo[…..]

Paskutinės naujienos
25 Spa 2019

Linksmasis Jomarkas

Spalio 21 dieną Pajiešmeniuose vyko tradicinis mokyklinis ,,Linksmasis Jomarkas”. Šventę nuspalvino ir papuošė garbingi svečiai iš kitų mokyklų. Kartu su jais šokome, dainavome, klausėmės gyvos muzikos, sportavome, o sušalę ir išalkę užsukome į ,,Penkių grūdų” restoraną. Labiausiai visų akį traukė rudeninė mugė. Jos prekystaliai tiesiog lūžo nuo pyragų ir gardumynų, kurie kvietė pirkėjus plačiai atverti[…..]

Paskutinės naujienos
03 Spa 2019

„Judrioji savaitė 2019“

Tie, kurie galvoja, kad neturi laiko treniruotėms, anksčiau ar vėliau turės atrasti laiko ligoms. Edward Stanley “Europos judrioji savaitė” Krinčino Antano Vienažindžio  pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus mokykloje Kaip ir kasmet rugsėjo 16-22 dienomis visose Europos Sąjungos šalyse yra organizuojama Europos judrioji savaitė. Europos judriosios savaitės tikslas – raginti žmones aktyviai judėti, sportuoti, praleisti daugiau laiko[…..]

Paskutinės naujienos
30 Bal 2019

„Perdirbtų žaislų istorijos“

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinukai  dalyvavo konkurse „Perdirbtų žaislų istorijos“ ir  iki balandžio 30 dienos gamino žaislus iš įvairių nebenaudojamų daiktų bei atliekų. Parodos eksponatus galite pamatyti čia ir čia

Paskutinės naujienos
17 Bal 2019

Integruoto ugdymo pamoka “Velykinis margutis”

Balandžio 17 dieną laukdami Šv. Velykų 3 klasės mokiniai dalyvavo integruoto ugdymo pamokoje „Velykinis margutis“. Kartu su informatikos mokytoja V. Lazickiene ir savo mokytoja A. Surviliene dažė kiaušinius, prieš tai susikonstravę robotukus. Pamokos akimirkas galite matyti čia

Paskutinės naujienos
17 Bal 2019

Susitikimas bibliotekoje ant ratų

Balandžio 17 dieną, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 2-3 klasių mokiniai apžiūrėjo biblioteką ant ratų, atvykusią iš Pasvalio M. Katiliškio bibliotekos. Bibliobuse mokiniai poromis atliko bibliotekininkės duotas užduotis. Jie turėjo surasti nurodytą knygą, laikraštį ar žurnalą. Nugalėjęs porininkas ėjo į „aklą pasimatymą su knyga“, buvo apdovanoti prizu- knyga. Akimirkas iš susitikimo galite pamatyti čia

Paskutinės naujienos
08 Kov 2019

Nacionalinis diktantas 2019

Kovo 8 dieną, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai rašė nacionalinį diktantą. Diktanto rašymo akimirkas galite pamatyti čia

Paskutinės naujienos
05 Kov 2019

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Kovo 5 dieną mūsų mokykloje vyko integruoto ugdymo diena ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo”. Prisiminėme Užgavėnių tradicijas ir papročius, kūrėme blynų receptus, žaidėme įvairius žaidimus, šokome, dainavome, trypėme, gąsdinome žiemą ir vijome ją iš kiemo. Sudeginome Morę ir visas negeroves. Kanapinis nugalėjo Lašininį. O po linksmybių vaišinomės pačiais skaniausiais blynais. Tai gardu buvo! Užgavėnių akimirkas[…..]

Paskutinės naujienos
02 Kov 2019

Regioninė robotiada 2019

Kovo 2 d. Panevėžyje robotikos varžybų centre „RoboLabas” vyko regioninė Robotiada 2019. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos Robotikos būrelio mokiniai dalyvavo šiose FLL Jr. varžybose. Pasivadinę “Mėnulio biologais” mokiniai sukūrė Mėnulio bazę, pasigamino plakatą, užpildė pratybas ir linksmai jas pristatinėjo komisijai. Robotiados akimirkas galite pamatyti čia

Paskutinės naujienos
01 Kov 2019

Dailyraščio konkursas 2019

Vasario 25–kovo 1 dienomis mokykloje vyko dailyraščio konkursas, skirtas Juozui Tumui-Vaižgantui. Labai džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai bei mokytojai. Jie turėjo atlikti nelengvą užduotį – aiškia, lengvai įskaitoma, gražia bei taisyklinga rašysena parašyti Vaižganto teksto ištrauką. Komisija gerokai paplušėjo, kol išrinko nugalėtojus, kuriuos paskelbsime ir apdovanosime kitą savaitę! Akimirkas,[…..]

Paskutinės naujienos
14 Vas 2019

Vasario 16 -osios dienos minėjimas

Vasario 14 d. į mokyklos salę sugužėjo šventiškai nusiteikę bei trispalvėmis širdelėmis, gėlėmis ir saulėmis pasipuošę mokiniai su mokytojais. Renginio vedėjos – Kamilė, Deima ir Deimantė – pakvietė visus sugiedoti „Tautišką giesmę“. Istorijos mokytojas Rimantas Mikoliūnas papasakojo apie šios itin svarbios mūsų tautai datos reikšmę, priminė, kokį žygdarbį 1918 m. atliko 20 narsių vyrų. Linksmiausia[…..]

Paskutinės naujienos
03 Vas 2019

“Aš ir knyga”

Vasario 28 d. 1 ir 5 klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos pamokoje ,,Aš ir knyga”. Vyresnieji savo mažiesiems draugams pirmokams pristatė perskaitytas knygas, skaitė įdomiausias ištraukas, dalijosi įspūdžiais ir rekomendacijomis. Mažieji klausytojai buvo labai aktyvūs ir smalsūs, vartė knygeles, o kai kurie ir patys bandė pusbalsiu skaityti. Džiaugiamės, kad vaikai domisi knygomis ir labai tikimės,[…..]

Paskutinės naujienos
11 Sau 2019

Sausio 13 d. 2019

Sausio 11 d. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos bendruomenė pagerbė sausio 13 d. žuvusius už Lietuvos laisvę. Kiekviename lange visa mokykla sužibo viltingomis žvakelėmis, o visi puošėsi neužmiršuolėmis, primenančiomis tuos, kurių dėka mes šiandien turime laisvą Lietuvą.

Paskutinės naujienos
21 Gru 2018

Kalėdinis koncertas 2018

Gruodžio 21 d. Pajiešmenių mokykloje vyko Kalėdinis 5-10 klasių koncertas. Kiekviena klasė parodė po vieną ar kelis muzikinius pasirodymus. Geriausiai pasirodė ir daugumos balsu išrinkta nugalėtoja 8 kl. mokinė Vilija Balčiūnaitė. Koncerto metu pradinių klasių mokiniai Kalėdinį koncertą rengė Pajiešmenių kultūros centre. Renginio akimirkas galite pamatyti čia.

Paskutinės naujienos
20 Gru 2018

Edukacinis užsiėmimas “Vidur dvaro meška karo”

Gruodžio 19- 20 dienomis visi pradinių klasių mokiniai lankėsi Pasvalio krašto muziejuje, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Vidur dvaro meška karo“. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijomis, papročiais, dirbo įvairius senovinius darbus, susitiko senelį Kalėdą su meška ir žaidė senovinius Kalėdinius žaidimus.

Paskutinės naujienos
13 Gru 2018

Edukacinė veikla “Paukšteliams reikia mūsų pagalbos”

Gruodžio 7 ir 13 dienomis  visi Pajiešmenių mokyklos pradinių  klasių  mokiniai važiavo į Pasvalio M. Katiliškio biblioteką, kur dalyvavo edukacinėje veikloje „Paukšteliams reikia mūsų pagalbos“. Užsiėmimo metu kalbėjome apie paukščių gyvenimo būdą, mitybą, lizdelių sukimą ir perėjimą, apie jų migraciją bei žiedavimą. Edukacijos metu pasigaminome lesyklas paukšteliams iš kasdienių  daiktų - panaudotų sulčių pakelių ar[.....]

Paskutinės naujienos
22 Lap 2018

Draugo diena 2018

Lapkričio 22 d. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai Mantas, Deimantė, Vilija ir Vitalijus dalyvavo draugo dienoje, kurios metu bendrado su karate meistru, atliko įvairias sportines užduotis. Renginio akimirkas galite pamatyti čia.

Paskutinės naujienos
22 Lap 2018

Edukacinė išvyka į Biržus “Susitikime prie žibalinės lempos”

Lapkričio 22d. 1-2 klasių mokiniai, o lapkričio 29 d. 3-4 klasių mokiniai lankėsi Biržų „Sėlos“ muziejuje.  Dalyvavome edukacijoje „Susitikime prie žibalinės lempos“.  Edukacija vyko senovinių žibalinių lempų šviesoje.  Mokiniai iš bulvės ir lajaus pasigamino žvakes, kurias parsivežė  namo. Išvykos akimirkas galite pamatyti čia

Paskutinės naujienos
26 Spa 2018

Olimpinė savaitė 2018

Spalio 22-26 d. pradinukai dalyvavo Olimpinės savaitės projekte, kuriame įgyvendino įvairias fizinio aktyvumo veiklas: skaičiavo klasės nueitus žingsnius, kiekvieną dieną atliko Ąžuolo mankštą, šoko Linksmąjį šokį, išbandė įvairias sporto šakas ne tik sporto aikštelėje, bet ir parke, prie tvenkinio. Smagu buvo Ąžuolo plakate klijuoti lipdukus, stiprinti mokinių fizinį pajėgumą. Olimpinės savaitės akimirkas galite pamatyti čia.

Paskutinės naujienos
03 Spa 2018

Linksmasis Jomarkas 2018

Spalio mėnesį Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje įvyko kasmetinis rudens šventės renginys "Linksmasis Jomarkas". Renginio metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose. Renginys prasidėjo įprastine mokinių gardžių gaminių prekyba, toliau sekė įvairiausi muzikiniai pasirodymai, šokiai, sportinės estafetės ir apdovanojimai. Taip pat nebuvo pamiršti ir mokinių kūrybiniai gebėjimai kurie šiemet puikiai atsiskleidė rudeninėse ekspozicijose. Renginio akimirkas galime pamatyti čia.

Paskutinės naujienos
26 Rgs 2018

Europos kalbų diena

Kaip ir kiekvienais metais rugsėjo 26 dieną Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje buvo organizuojamas Europos kalbų dienos minėjimas. Vis dėl šiemet renginys vyko kitaip. Šiemet šiam renginiui susivienijo 3 kalbų mokytojos - anglų kalbos mokytoja Ernesta Stuknytė, lietuvių kalbos mokytoja Žydra Norkevičienė ir rusų kalbos mokytoja Vida Chraptavičienė. Kiekvienos mokytoja parengė užduotis susijusias su skirtingomis Europos šalių[.....]

Paskutinės naujienos
21 Rgs 2018

Taikos diena

Rugsėjo 21 dieną, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai prie Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero koplytstulpio paminėjo Taikos dieną kuri sutampa su Šventojo Tėvo Pranciškaus, siekiančio taikos, ramybės ir Dievo gailestingumo visame pasaulyje, vizitu į Lietuvą išvakares. Minėjimo metu vaikai meldėsi už save, savo šeimą, Lietuvą, Šventąjį Tėvą, išsakė palinkėjimus ir lūkesčius. Taip pat mokiniai, savo[.....]

Paskutinės naujienos
20 Rgs 2018

Rugsėjo 20 d. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 9 ir 10 klasių mokiniai su istorijos mokytoju R. Mikoliūnu ir spec. pedagoge I. Mainionyte buvo išvykę į Biržų raj. esantį Pakamponių masinių žudynių vietą pagerbti žydų aukų (genocido) atminimo. Prie paminklo mokiniai padėjo po simbolinį akmenuką su hebrajišku vardu. Mokytojas R. Mikoliūnas papasakojo ir parodė žydų kelio į[.....]