Naujienos

Jūs esate čia:

Pavasaris…gurgu gurgu į Kaziuko turgų!

    Integruotas projektas „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“ (vyko nuo vasario 4 d. iki kovo 4 d.) Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Mokytoja Jolanta Virbickaitė pradinių klasių (1–4) mokinius pakvietė į aktyvią Kaziuko mugės darbų savaitę. Tai puiki proga pasiruošti Kaziuko mugei ir mūsų mažiesiems mokiniams! Integruotą dailės ir technologijų darbų savaitę organizavo dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Virbickaitė.

    Pradėkime nuo pažinimo…O kas yra Kaziuko mugė? Kaziuko mugė (kilęs iš vok. žodžio jahrmarkt) – graži, 3–4 dienas trunkanti tautodailininkų ir amato meistrų šventė (jomarkas). Šventės išskirtinumas – akivaizdus etnografinis regioniškumas. Tradicinė Kaziuko mugė vyksta Vilniaus miesto senamiesčio gatvėse.  Anksčiau buvo prekiaujama viskuo, ką kaimo vyrai ir moterys ilgais žiemos vakarais gebėjo pasidaryti. Tai tvirti daiktai: statinės, kubiliukai, geldos, duonkubiliai, druskinės, pintinės, krepšiai, šaukštai, samčiai, žaislai ir t.t. Miesto žmogui irgi reikėdavo rankų darbo dirbinių – juk gyventa ūkiškai. Ką gi iš mugės parveždavo? Būtinai meduolį – Kaziuko širdį, virtinę riestainių, įvairiaspalvių verbų. Tai žymiausios Kaziuko mugės prekės. Ko jau ko, o liaudiško humoro, liaudies žaidimų, ratelių ir muzikavimo mugėje tikrai nestokota! Kaziuko mugėje ėjo šaukliai su fanfaromis, iš paskos bildėjo vežimai su pakinkytais arkliais, švilpte švilpė dūdelės, švilpynės. Mugės nuotaiką praskaidrindavo kvieslių šmaikštumas, pardavėjų liežuvio miklumas, gatvės muzikantai ir vaidinimai.

    Nors dar ne pavasaris, bet kyvi kyvi – mes pavasariu jau gyvi! Vasario 26 diena. Pirmoji Kaziuko mugės darbų savaitės diena.  Mažieji mūsų mokiniai su nekantrumu laukė pirmosios dailės ir technologijų savaitės dienos, nes mažiesiems taip smalsu ir smagu ruoštis pavasario šventei – Kaziuko mugei! Dailės mokytoja Jolanta Virbickaitė su pradinių klasių mokiniais nuo pat ankstyvo ryto ruošėsi Kaziuko mugės šventei. Prasidėjo švilpynių ir paukštelių lipdymas. Molinukas, švilpa, švilpynė – tai vienas iš seniausių Lietuvos vaikų žaislų. Mokiniai darydami Kaziuko mugei lietuviškas švilpynes, susipažino su keramikos skulptūros žanru, suvokdami kiek reikia daug laiko, begalinio kruopštumo ir žinių, norint nulipdyti švilpynę.  gotoTą pačią vasario 26-ąją dieną mokiniai taip pat lipdė ir paukštelius. Paukštis siejamas su pavasariu, su gamtos atgimimu, simbolizuoja tekantį laiką, jo eigą. Kaip mažiesiems buvo smagu kartu kurti, lipdyti, dažyti ir dalintis savo pavasariniu džiaugsmu. Prisiminkime lietuvių klasikinės literatūros kūrinį. Kristijono Donelaičio „Pavasario linksmybes“ (Iš poemos „Metai“):

„…ne! ne verkt, bet linksmintis visi susirinko:

Nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę

Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė…“.

     Išaušo vasario 27-oji diena. Antroji Kaziuko mugės darbų savaitės diena – margučių marginimas.

O jau  margučių margumėlis ir gražumėlis! Mokytoja Jolanta Virbickaitė pripažino, kad savo gamybos išpuoštais suvenyriniais margučiais mažieji mokiniai labai džiaugėsi  ir vylėsi, kad per Kaziuko mugę margučius parduos. Suvenyriniai margučiai pardavinėjami Kaziuko mugėje primena ruošimąsi antrajai pavasarinei šventei – Velykoms. Margutis – tai derlingumo, gamtos pabudimo, žmogaus dvasinio atgimimo simbolis. Spindinčios mažųjų mokinių akys, jų noras kurti, lipdyti paveikė kiekvieną iš mūsų.

    Kovo 2-oji diena. Trečioji Kaziuko mugės darbų savaitės diena – verbų rišimas.

IMG_0092    Mažieji mokiniai apžiūrėjo dailės mokytojos surištas verbas, aptarė jas (kaip jos atrodo, iš kokių augalų ar medžiagų surištos ar supintos). Klausiama, ar mokiniai žino, ką reiškia verba? Dailės mokytoja Jolanta Virbickaitė paaiškino, kad tradiciškai verbos  rišamos iš augalų šakelių ir gėlių. Tikėta, kad verbos saugo namus nuo Perkūno, žemę – nuo graužikų ir sausros. Mokiniai buvo supažindinti su trumpa teorine dalimi, o tada jau suskubo linksmai dirbti! Mokiniai klijavo verbas iš popieriaus ir džiaugėsi, kad suklijuotos verbos bus panaudojamos kaip parodos akcentas per Kaziuko mugės šventę.

    Kovo 3 -ioji – spektaklio „Išvažiuojam į Kaziuko turgų…“ diena. Juk ryt jau linksmoji integruoto ugdymo dalis – Kaziuko mugė! Su nekantrumu laukiam, kada galėsim pardavinėti, siūlyti savo rankų darbo dirbinius. Juk ne veltui yra sakoma „Pirk, parduok, mainyk, už dyką atiduok!“. Spektaklio metu susiduria dvi kartos, kurios skirtingai mąsto, skirtingai rengiasi, skirtingus darbus dirba, skirtingas šventes švenčia… Viskas taip skiriasi! DSC_6984

    Senolių ramybę sudrumsčia naujoji karta. Prasideda dialogas, susipažinimas su skirtingo laikotarpio aplinka, daiktais, muzika, kalba. Senoliai jaunimą supažindina su tradiciniais, mediniais virtuvės įrankiais, pamoko megzti, papasakoja, kad tik ilgais žiemos vakarais yra laiko pasiruošti Kaziuko mugei, kuri yra pagrindinė senolių šventė, kada galima savo dirbinius parduoti, mainyti ir užsidirbti pinigų ne tik kvapniems riestainiams ir meduoliams „Kaziuko širdžiai“.

    O kiek buvo juoko, kai naujoji karta senoliams ant ausų uždėjo grojančias ausines, tai bent naujovė! Tėvas taip išsigando, kad pradėjo melstis, prašyti atleidimo, nes galvojo, kad Šėtonas įsibrovė į namus. O kur dar kitos  naujosios technologijos! Senoliai ir jaunimas pasikeitė vietomis, apžiūrinėjo neregėtus daiktus, aplinką, vis užduodami vieni kitiems klausimų. O visa tai atliko su saikingu humoru. Tai bent žiūrovams buvo juoko!  DSC_6989

    Spektaklyje dvi skirtingas kartas sujungė bendras šokis „Stinta pūkis“ ir lininis rankšluostis, kurį jaunoji karta jau yra matę. O matę pas močiutes, senelius. Visa tai sujungė kartu važiuoti į linksmąją Kaziuko mugę, nes tik ten riestainiai, meduoliai yra patys kvapniausi, saldžiausi, mūsų mėgstamiausi! O rankų darbo dirbiniai džiugina kiekvieną iš mūsų, nes Kaziuko mugė simbolizuoja atgimstančią gamtą, sugrįžtančius vieversius. Paklausyk, juk pavasaris jau beldžias į duris! (Paspauskite ir peržiūrėkite Kaziuko mugės darbų savaitės nuotraukas)

   Spektaklį „Išvažiuojam į Kaziuko turgų…“ režisavo, scenografijas kūrė mokytojos Dovilė Bartkutė ir Jolanta Virbickaitė. Spektaklyje senąją kartą (senolius) tautosakiniu pobūdžiu vaidino 5 klasės mokinė Danielė Krivickaitė (atliko anūkės vaidmenį) ir 9 klasės mokinys Nojus Marcinkus (atliko tėvo vaidmenį). Naująją kartą (XXI a.) vaidino 7 klasės mokinys Rokas Kazulis, 9 klasės mokiniai Anželika Legytė ir Erikas Gaidelionis.

    Nuo pat ankstyvo ryto, 8:00 val., visi laksto kaip pašėlę! Pirmyn – atgal, kairėn – dešinėn! Kas jums? Gal bitė įgėlė? Iš kur tas šurmulys? – pagalvojau aš…Ogi…Ogi šiandien Kaziuko mugė! Kovo 4-oji! Ne veltui puošiamos prekyvietės-kiemeliai, stalai, ant jų dedami įvairūs rankų darbo dirbiniai, repetuojama, šokama. Šiandien sveikinsim Kaziukus ir Kazytes, pirksim, parduosim, mainysim, už dyką atiduosim! DSC_7015

   Įsirengę, pasipuošę prekyvietes-kiemelius, mokiniai su klasės vadovais ir mokyklos administracija iškeliavo į Pajiešmenių miestelio centrą, kur jų laukė gausi Kaziuko komanda: šventės kaltininkas Kaziukas, jo ištikimoji gaspadinė, skaniųjų „barankų“ (riestainių) kepėja Barankytė ir balsingieji gatvės muzikantai. O jau intrumentų gausa! Dūdos, gitara, akordionas, būgnai, barškučiai! Kaziuko komanda su gatvės muzikantais žadino miestelio bendruomenę, kvietė į Kaziuko mugę, sveikino visus susirinkusius, o ypač Kaziukus ir Kazytes.Taip skambiai žadindami miestelį, sulaukėme ir mokyklos mokinių-komandų, kurie sveikino Kaziuką muzikiniais pasirodymais, rateliais, linkėdami jam sveikatos.DSC_7092

Atsidėkodamas Kaziukas su gaspadine prabilo žemaitiškai, dzūkiškai sveikindamas visus su pavasariu, su gamtos atgimimu, su pavasario švente „Kaziuko muge“.DSC_7103 Kaziuko draugija padėkoję visiems už šiltus sveikinimus, kvietė kartu padainuoti bendrą eisenos dainą „Augo sode klevelis“ ir gurgu gurgu išvažiuojam vėlų  rytą į Kaziuko turgų.

    O ko tik nebūta Kaziuko mugėje! Pirmiausia atvykę sveteliai iš Pasvalio vicemeras Povilas Balčiūnas ir vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Vida Stokienė pasveikino su gražia švente, su integruota Kaziuko diena. Kaziukas perkirpo juostą ir viens, du, trys Kaziuko mugė – atidaryta! Netrūko nei „barankų“, nei meduolių „Kaziuko širdžių“, nei siurpizų! Šventės metu netikėtai atsivėrė durys….Kaziukas groja gitara ir kviečia visus į slaptąją Kaziuko užeigą!O ten dalinama sočioji ir skanioji košė! Kas pardavinėjo, kas košę valgė, kas mokytojų kavinėj „Jiešmenėl’s“ arbatą, kavą, pyragus valgė, kas kino teatre peržiūrėjo Kalėdinį filmą. Ot, tai pasilinksminom! O kur dar auklėtojos Dalės Naudžienės mažųjų priešmokyklinukų pasirodymas su skėčiais „Lyja lyja lietus!“.

DSC_7118   Riestainiai, daikteliai išparduoti, liko tik eurus suskaičiuoti…. Ačiū, sveteliai, kad nepasididžiavot ir atėjot, lauksime Jūsų su tokia pat gera nuotaika, gražiais darbais ir stora pinigine kitais metais! (Paspauskite ir peržiūrėkite Kaziuko mugės nuotraukas)

Organizatorė lietuvių kalbos mokytoja Dovilė Bartkutė

Integruotos dailės ir technologijų savaitės organizatorė mokytoja Jolanta Virbickaitė

Fotografavo mokytoja Jolanta Virbickaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Archyvai
Paskutinės naujienos
06 Bir 2022

Atsisveikinimas su darželiu

Birželio 6 d. Priešmokyklinukai atsisveikina su darželiu. Į svečius atvyko baltoji meškutė, kuri su vaikais kartu pašoko, įteikė pažymėjimus. Vaikus meškutė labai nustebino, suteikė daug teigiamų emocijų. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
01 Bir 2022

Šeimos šventė ,,Mano šeima – sveikatos savanoriai“

Krinčino A.Vienažindžio progimnazijos Pajiešmenių skyriuje baigiantis mokslo metams renkamės į sveikatingumo šventę ,,Mano šeima – sveikatos savanoriai“. Stipri sveikata padeda žmogui ne tik gerai jaustis fiziškai, bet ir kokybiškai gyventi, lengviau realizuoti savo tikslus ir idėjas, įveikti iškilusius sunkumus. Su šia mintimi ir idėjomis ir susirinkome birželio 1 dieną – pabūti visi kartu Pajiešmenių parke,[…..]

Paskutinės naujienos
27 Geg 2022

Išvyka prie UAB Naradavos sodo

Gegužės 25d. Pajiešmenių priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai kartu su auklėtoja, Aušra Anilioniene ir auklėtojos padėjėja, Žaneta Vilčiauskiene, buvo išvykę prie UAB Naradavos sodo, pasigrožėti nuostabiais žydinčio sodo žiedais. Kelyje sutikome bitę kamanę, sraigę, melioracijos darbininkus ir jų techniką, radome gražių akmenukų. Smagu buvo pasivaikščioti, grįžome pavargę, bet puikios nuotaikos.  Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
20 Geg 2022

Išvyka į gaisrinę

Gegužės 18d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai buvo išvykę į Saločių priešgaisrinę tarnybą. Susipažino su ugniagesių darbu, gaisro gesinimo priemonėmis. Prisiminė elgesio buityje taisykles, kaip rūpintis savo ir kitų saugumu. Ačiū ugniagesiams: Majaus tėčiui Regimantui Paškoniui, Gintautui Kačenauskui, Laimiui Ratkui už žinias. Grįžome pilni įspūdžių ir žinių. Daugiau nuotraukų čia.

Paskutinės naujienos
06 Geg 2022

What’s Customized Writing And The Way To Improve Your Self As A Custom Writer?

From the time you be part of our platform and till the day you get your work accomplished, we ensure to supply ?check my essay plagiarism? providers within the time of want. We work hard to provide you top-notch experience by maintaining the quality and easy-to-use strategy. Our plagiarism checker free of charge helps you[…..]

Paskutinės naujienos
06 Geg 2022

Phdizone Dissertation Writing Service

Especially individuals who are new to the research fraternity are faced with this explicit problem. Dissertations are often tough to complete all by oneself. It requires myriad skills and information of various instruments, strategies and subjects to complete a dissertation in entirety. However, most students and researchers lack the complete range of skill sets that[…..]

Paskutinės naujienos
06 Geg 2022

Analytical Vs Argumentative Essay

Students may use it in case the difficulty they have an inclination to discuss is somewhat controversial. When using the Rogerian methodology, the authors acknowledge each side of the issue. Still, they agree with one side of the argument that they favor extra. Some would possibly say that the only difference between educational and business[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Customized Essay Writing

Do you could have a special or critical task that few regular writers can do? Then you?ve come to the best place as we’ve a normal list of writers who craft top-notch papers; we present the best ones to you for premium assignments. Simply choose between Standard quality, Premium for 10% more, or Platinum quality[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Mamyčių šventė

Gegužės 3 dieną Pajiešmenių mokiniai į šventę pakvietė savo brangiausias mamytes ir močiutes. Vaikai joms buvo paruošę puikias dovanas-dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, netgi surengė viktoriną. Mamų ir vaikų akys spindėjo džiaugsmu, o mes džiaugiamės, kad ši šventė sukėlė tiek daug gražių emocijų. Ačiū visiems, padėjusiems organizuoti renginį. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Essay Writing Services

All you want to do to get our essay assistance is go to our web site and make a „write the awakening essay my essay“ order. Our essay writing service has been in enterprise since 2009 and has the best consultants on a group. They compose all papers from scratch based on your instructions, sources,[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Essay Writing Services

All you want to do to get our essay assistance is go to our web site and make a „write the awakening essay my essay“ order. Our essay writing service has been in enterprise since 2009 and has the best consultants on a group. They compose all papers from scratch based on your instructions, sources,[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Greatest Essay Assist

Rush Essay is amongst the greatest essay writing providers that has commanded world authority within the writing industry. This service is known for utmost high quality, being detailed, https://literatureessaysamples.com/category/the-shining/ a user-friendly experience, and limitless revisions. Rush Essay has experience of over 20 years and the writers https://literatureessaysamples.com/the-character-of-the-green-knight-in-sir-gawain/ understand the students? wants at varied ranges. Whenever[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

The Important Tips About How To Write An Attractive Book Review

Provide the house page of the web library (ProQuest Ebook Central, Ebooks on EBSCOhost, etc.) quite than the full URL. Click Next to set the parameter used to feed the part. Just bear in mind the report that you previously created and the parameter that you set on it. Writing a e-book evaluate could[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Regulation Dissertation Writing Service

Every professional on the team has a quantity of years of academic writing experience and specializes in a number of fields. Take benefit of collaborating with completed writers and get excellent papers, no matter how difficult the task is. Too many dissertation writing services either use generic templates, resell entire essays, and infrequently each. We[…..]

Paskutinės naujienos
03 Geg 2022

Essay Writing Service Rent A Best Essay Author Online!

We ensure to take care of content material privateness whereas serving to you in paper writing. We provide one hundred pc unique Essay Writing Services to undergrad and grad students nationwide. ONLY our staff can get it carried out for you with 100 percent GUARANTEED high quality and at an reasonably priced worth. A big[…..]

Paskutinės naujienos
26 Bal 2022

Žemės diena

Pajiešmenių mokykloje – ypatinga diena. Susirinko tie, kurie neabejingi Žemei. Tai diena, kai visus mokinius, mokytojus ir visą bendruomenę suvienijo bendri tikslai, bendri darbai, bendras rūpestis dėl mūsų žemės. Mokiniai perskaitė Žemės laišką, kartojo protesto-priesaikos žodžius, dalyvavo kūrybiniame konkurse „Saugokime Žemę, kad ji saugotų mus“ . Visų tikslas- atkreipti kiekvieno iš mūsų dėmesį į aplinką,[…..]

Paskutinės naujienos
26 Bal 2022

Velykos

Balandžio 15d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai sulaukė Velykų bobučių, kurios papasakojo apie Velykų papročius ir tradicijas, mokė vaikus marginti kiaušinius vašku. Vaikai parodė trumpą programėlę. Ačiū, Velykų bobutėms 8kl. mergaitėms, Gerdai ir Nemirai ir pagalbininkui kiškučiui, už dovanėles. Nuotraukų daugiau rasite čia

Paskutinės naujienos
08 Bal 2022

Tarptautinė pagalvių mūšio diena

Ar žinojote, kad pirmąjį balandžio šeštadienį švenčiama Tarptautinė pagalvių mūšio diena? Psichologai tvirtina, kad pagalvė yra puiki priemonė ne tik poilsiui, bet ir streso, pykčio, agresijos suvaldymui. Norėdami paleisti susikaupusias neigiamas emocijas ir pasikrauti teigiamos energijos, visi Pajiešmenių mokyklos mokiniai ir mokytojai penktadienį išbėgo į kiemą nešdamiesi savo pagalves. Susiskirstę į dvi komandas, vieni kovėsi[…..]

Paskutinės naujienos
25 Kov 2022

Edukacija Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje

Penktadienį  kovo 25 d. 6 ir 7 klasių mokiniai per pirmas pamokas išvyko į edukaciją Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje. Čia mus pasitiko vyresnioji bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė. Ji mums parodė visai nesenai įrengtą rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Mokiniai jame susipažino su rašytojo gyvenimu ir kūryba, dėliojo dėliones, žaidė žaidimus edukaciniame terminale. Nugalėtojai gavo ir[…..]

Paskutinės naujienos
21 Kov 2022

Pasaulinė poezijos diena 

Kovo 21-25 dienomis 7 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo integruotose lietuvių ir anglų k. pamokose apie poeziją „Through a Window of a Poem“. Diskutavome apie lyriką, žaidėme Kahoot. Mokiniai kūrė žodžių debesis naudodami angliškus ir lietuviškus žodžius, susijusius su poezija, jos žanrais, meninėmis raiškos priemonėmis. Išsirinkę anglų kalba parašytą eilėraštį, mokiniai jį kuo vaizdingiau vertė[…..]

Paskutinės naujienos
18 Kov 2022

Inkilėlių kėlimas

Kovo 18d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai  paminėjome Žemės dieną, kalbėjome kaip turime saugoti, prižiūrėti žemę. Atliko darbelius žemės tema, su tėveliais namuose sukalė inkilus, ačiū jiems. Inkilus įkėlė ūkvedys, Romas Survila, vairuotojas, Almis Saikauskas, jiems talkino kultūros namų administratorius, Gediminas Andrašūnas ir tėveliai, ačiū visiems už pagalbą. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
15 Kov 2022

Ekskursija po Rokiškio kraštą

Vyresnių klasių mokiniai kartu su anglų ir lietuvių k. mokytojomis Kovo 11-ąją paminėjo kitaip. Rokiškio dvare gėrėme arbatą, ragavome įvairių rūšių sūrių ir klausėmės įdomios paskaitos apie Lietuvą. Pačias įdomiausias ekskursijos akimirkas užfiksavome ir kviečiame visus jomis pasigrožėti. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
12 Kov 2022

Atvira pamoka „Mūsų istorija ir dabartis“

Kovo 10 dieną Pajiešmenių mokykloje vyko atvira pamoka “ Mūsų istorija ir dabartis“. Pamoką pradėjome Lietuvos Tautine giesme. Kalbėjo mokyklos direktorius A. Kaminskas, pamokos svečias G. Andrašūnas. Renginio dalyviai dainavo dainas, deklamavo eiles Lietuvai. Pasikartojo istorinius faktus… Palaikydami ukrainiečius, mokyklos kieme papuošėme obelaitę širdelėmis, Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvomis. Laisvos ir nepriklausomos te plaka mūsų[…..]

Paskutinės naujienos
21 Sau 2022

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Laisvės gynėjams atminti mūsų mokyklos bendruomenė simboliškai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Uždegėme žvakutes ir prisiminėme didvyrius, kurie paaukojo savo gyvybes dėl Lietuvos laisvės. Džiaugiamės, kad ugdome pilietiškus ir patriotiškus žmones. Pajiešmenių mokyklos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų darbeliai, žuvusiems sausio 13d. už Lietuvos laisvę prisiminti. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
22 Gru 2021

Kalėdinių meduolių kepimas

Gruodžio 20-21 dienomis Pajiešmenių mokyklos pradinukai su savo mokytojomis ir virėja kepė ir puošė kalėdinius sausainius. Po darbų gėrėme kakavą, džiaugėmės ir juos valgėme. Gruodžio 22 dieną Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai su auklėtoja, Aušra Anilioniene ir auklėtojos padėjėja, Žaneta Vilčiauskiene, kepė ir puošė Kalėdinius meduoliukus. Vaikai labai stengėsi, juos gražiai papuošė, šaunuoliai. Daugiau nuotraukų rasite[…..]

Paskutinės naujienos
10 Gru 2021

Edukcinė pamoka apie bites

Lapkričio 26 dieną, Pajiešmenių skyriaus pradinukai buvo Pasvalio krašto muziejuje ir dalyvavo edukacinėje pamokoje apie bitutes. Tai ką sužinojo- pritaikė atlikdami užduotis. Buvo labai įdomi veikla. Dėkojame muziejaus darbuotojai už suteiktas žinias. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
03 Gru 2021

Advento vainikų pinimas

Lapkričio 29d. Pajiešmenių priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai su auklėtoja Aušra Anilioniene ir auklėtojos padėjėja Žaneta Vilčiauskiene, darėme Advento vainikus, uždegėme pirmąją Advento žvakę. Vaikai sužinojo, kad iki Kalėdų liko keturios savaitės, belaukdami turime atlikti daug gerų darbų, būti mandagiais, draugiškais, mylėti savo tėvelius. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
19 Lap 2021

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 – Tarptautinė Tolerancijos diena. Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Jei esi tolerantiškas, tai dar nereiškia, kad tu privalai draugauti su tais, kurių nemėgsti, juos aukštinti ar garbinti. Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra[…..]

Paskutinės naujienos
08 Lap 2021

Ekskursija į Tauragnus

Spalio 29 dieną vyresniųjų klasių mokiniai su auklėtojomis važiavo į Tauragnus (Utenos r.). Pirmiausia užsukome į Uteną, pasivaikščiojome po parką, apžiūrėjome vaizdingas šio miesto vietas. Vėliau siaurais, tačiau linksmais Utenos rajono keliukais vykome į Tauragnus, kur mus labai svetingai pasitiko kultūros centro darbuotojos. Jos mums parodė įspūdingą Tauragnų gamtą, papasakojo apie Tauragno ežerą. Ar žinote,[…..]

Paskutinės naujienos
30 Spa 2021

Integruoto ugdymo diena „Iš vaiduoklių gyvenimo“

Spalio 29 d. Krinčino A. Vienažindžio progimnazijos, Pajiešmenių skyriaus pradinukai dalyvavo integruoto ugdymo veikloje „Iš vaiduoklių gyvenimo“. Veiklos metu rašėme angliškus žodžius ant moliūgų, iškirptų iš popieriaus, piešėme pabaisiukus, gaminome žibintus, kepėme raganų pirštus, šokome, darėme Ąžuolo mankštą. Visų veiklų pabaigoje buvome apdovanoti Raganų, Vaiduoklių ir Pabaisiukų atsiųstomis dovanėlėmis. Pradinių klasių mokytojos pasikvietė į pagalbą[…..]

Paskutinės naujienos
29 Spa 2021

Moliūgų žibintai

Spalio 29d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai apšvietė, žaidimo aikštelę, moliūgų žibintais. Ačiū, tėveliams ir mamytėms, už labai gražius žibintus. Daugiau nuotraukų čia.

Paskutinės naujienos
27 Spa 2021

Viešnagė pas ūkininkus

Spalio 27 d. Pajiešmenių skyriaus ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai aplankė ūkininkų, Jono Anilionio karves, Vilmos ir Vido Štuopinių avis. Vaikams labai patiko. Džiaugiamės, kad po mūsų apsilankymo, avys suėjo į aptvarą Ačiū, Vilmai ir Vidui, už saldžias vaišes . Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
23 Spa 2021

Pasaulinė pašto diena

Spalio 9 d. minima Pasaulinė pašto diena, kai beveik prieš 150 metų, 1874-aisiais, buvo įkurta Pasaulinė pašto sąjunga. Šiame technologijų amžiuje žodis ,,laiškas“ didesnei daliai žmonių asocijuojasi su elektroniniu paštu, o popieriniai laiškai pamažu tampa retenybe. Tad Pajiešmenių progimnazijos 6-8 klasių mokiniai kartu su lietuvių, rusų ir anglų kalbų mokytojomis nusprendė ypatingai paminėti šią dieną.[…..]

Paskutinės naujienos
20 Spa 2021

„Rudens mugė“

Spalio 15 dieną mokyklos kieme vyko tradicinis renginys „Rudens mugė“. Šios šventės laukė visi mokiniai, kurie įdėjo daug meilės ir darbo komponuodami darbelius iš gamtinės medžiagos. Koncertas buvo nuostabus, prekeivių stalai lūžo nuo gėrybių, eksponatai originalūs ir spalvingi, visos rungtys įveiktos, o nugalėtojai apdovanoti. Už mūsų šypsenas ir nuostabias akimirkas, už bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant[…..]

Paskutinės naujienos
08 Spa 2021

Konkursas „Pasveikink Lietuvos policiją“

Krinčino A. Vienažindžio progimnazijos Pajiešmenių skyriaus antrokai nusprendė sudalyvauti konkurse „Pasveikink Lietuvos policiją“ ir sukūrė videofilmuką. Kūrybiniame procese dalyvavo visa klasė. Jiems talkino mokyklos socialinė pedagogė ir jų mokytoja. Antrokai užėmė III-ią vietą rajone ir sulaukė policijos padėkos ir apdovanojimų. Smagu būti įvertintiems.

Paskutinės naujienos
23 Bir 2021

Paskutinis skambutis

Birželio 16 dieną nuskambėjo Paskutinis skambutis mūsų mokyklos 10 klasės mokiniams. Laikas kaip viesulas praūžė pasiglemždamas dešimtokų metus. Visus dešimt metų į gyvenimo taurę kantriai kapsėjo tai, ką vadiname gyvenimo turtu: žinios, džiaugsmo ir liūdesio akimirkos, nuotykiai, išdaigos, meilė, patirtis. Paskutinio skambučio šventė praėjo. Liko geri ir gražūs prisiminimai, kurie dar ilgai lydės išeinančius į[…..]

Paskutinės naujienos
08 Bir 2021

Robotikos diena Pajiešmenių mokykloje

Birželio 8 dieną, Pajiešmenių mokykloje, pradinukams vyko Robotikos diena. Mokiniai konstravo robotukus, piešė, žaidė, šoko. Linksmai leido laiką.

Paskutinės naujienos
08 Bir 2021

Kai susitinka draugai!

Kai susitinka draugai! Kaip nuostabu, kai vasarą pradedame nuo draugų susitikimo….. Tai tikras garantas, kad ši vasara bus puiki, apgaubta geros nuotaikos, pasišnekučiavimų ir nuoširdžių šypsenų. Tokių nuoširdžių kaip Pajiešmenių skyriaus JŪR mokinių ir Pasvalio Vilties gyventojų draugystė! Labai smagu, kad „viltinukai“ aplankė savo draugus ir turiningai praleido laiką Pajiešmenių parke. Grynas oras, gamta ir[…..]

Paskutinės naujienos
07 Bir 2021

Ekskursija po Biržų kraštą

Birželio 7 d. Krinčino A. Vienažindžio pagr. m-klos Pajiešmenių skyriaus pirmokai ir ketvirtokai keliavo. Lankėmės Biržų rajone, Karvės oloje, apžiūrėjome smegduobes. Pramogavome Kirkilų pramogų parke. Laikas prabėgo akimirksniu, įspūdžiai liks su mumis. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
03 Bir 2021

Birželio 1-oji Vaikų gynimo diena

Birželio 1 d. Krinčino A.Vienažindžio pagr. m- klos Pajiešmenių skyriaus pradinukai šventė vaikų gynimo dieną, sveikinosi su vasara. Šventės metu šokome, piešėme, valgėme, žaidėme. Laikas prabėgo nepastebimai. Sveika, vasarėle!!! Ketvirtokai Pasvalyje dalyvavo linksmoje Vaikų gynimo dienos šventėje. Mokiniai šoko nuotaikingą rokenrolą (mokytoja Rita Ebienė). Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
26 Geg 2021

Šventinė pamoka „Šviesoforas“

Gegužės 25 d. Krinčino A. Vienažindžio pagr. m-klos Pajiešmenių skyriaus pradinukai dalyvavo šventinėje pamokoje “ Šviesoforas“. Mokėsi eiti keliu, pereiti gatvę, aptarė kaip reikia elgtis prie autobusėlio ir jo viduje. Pradinukai ruošdamiesi pamokai, patys gamino atšvaitus iš specialios medžiagos. Šventėje svečiavosi Pasvalio rajono policijos komisariato Bendruomenės policijos pareigūnė Jurgita Packevičienė. Ji priminė kelių eismo taisykles[…..]

Paskutinės naujienos
04 Geg 2021

,,Tau, mamyte“

MAMA… JI MŪSŲ LAIMĖ, DŽIAUGSMAS IR VILTIS… Balandžio 30 d. Pajiešmenių kultūros centre vykusią šventę ,,Tau, mamyte….“ vaikučiai sukvietė brangiausias mamytes, močiutes. Padovanojo joms pačias gražiausias gėlytes. Padainavo nuostabias dainas, sušoko energingus šokius, ištarė pačius nuoširdžiausius žodžius. Su meile, su pasididžiavimu įteikė savo sukurtus darbelius. Šventė buvo kupina plačių ir nuoširdžių šypsenų, džiaugsmo ir laimės[…..]

Paskutinės naujienos
30 Bal 2021

Balandis – švaros mėnuo

Nori padaryti pasaulį žalesniu?  Jautiesi atsakingas už savo aplinką? Gyveni ne vien šia diena, bet susimąstai apie  mūsų  žemės ateitį? Tuomet  prisidek prie Pajiešmenių skyriaus mokinių iniciatyvos.  Jie rinko šiukšles, grėbė senus lapus, nešė šakas, baldė obelis, rinko pakelėse senas išmestas padangas….Tai tik dalis darbų, kuriuos jie atliko, norėdami apvalyti žemę nuo įvairių atliekų. Tikiu,[…..]

Paskutinės naujienos
23 Kov 2021

Kovo 20-oji – pasaulinė Žemės diena

Kovo 20-oji – pasaulinė Žemės diena. Kiekvieną pavasarį mūsų mokyklos mokiniai švenčia Pasaulinę Žemės dieną. Žemė – tai gaivinantis, niekada neišsenkantis šaltinis, iš kurio vaikai semiasi Grožį, Gėrį, Meilę ir Dorą. Meilę ir pagarbą Žemei išreiškėme įteikdami jai simbolinę dovaną – savo rankomis sukurtus darbelius. Labai ačiū visiems prisidėjusiems pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams už[…..]

Paskutinės naujienos
19 Kov 2021

Susitikimas su su psichologe S. Stapulioniene

Kovo 19d. Krinčino A.Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus pirmokai ir trečiokai klasės valandėlės metu susitiko su psichologe Simona Stapulioniene. Pokalbio metu psichologė papasakojo apie įvairius jausmus ir emocijas. Pamokė kaip reikia atskirti ir pačiam suvaldyti mus užklupusius jausmus.

Paskutinės naujienos
17 Kov 2021

Susitikimas su žolininku Mariumi Lasinsku

Kovo 12 dieną, 7-10 klasių mokinius ZOOM’e aplankė žolininkas Marius Lasinskas. Jis mums papasakojo daug įdomių faktų apie žoleles naudodamas ir pasakų motyvus, ir gyvenimiškus pavyzdžius. Taip pat įsitraukėme į šiek tiek filosofišką diskusiją, rimtai pakalbėjome ir pasijuokėme. Buvo smagu sužinoti tiek įdomių faktų apie mus supančius medžius, žoleles. Kovo 16 – ą dieną Krinčino[…..]

Paskutinės naujienos
11 Kov 2021

Pilietiškiausi klasės mokiniai

Kovo 11-osios belaukiant, rinkome PILIETIŠKIAUSIUS klasės mokinius. Sveikiname išrinktuosius ir kviečiame atsiimti atminimo dovanėles pas pavaduotoją. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos, Pajiešmenių skyriaus antrokai nuoširdžiausius linkėjimus ir didžiausius sveikinimus siunčia savo mylimai Tėvynei. Mūsų mažos širdelės jautrios patirtiems ir išgirstiems įspūdžiams, todėl pasiklausę pasakojimo apie Lietuvai ir jos žmonėms svarbias datas, įvykius nulėmusius tautos istorinius[…..]

Paskutinės naujienos
17 Vas 2021

Žiema žiema bėk iš kiemo !

Pajiešmenių ikimokyklinukai susipažino su Užgavėnių papročiais ir tradicijomis. Kartu su auklėtoja Aušra Anilioniene ir auklėtojos padėjėja Žaneta Vilčiauskiene šventėme Užgavėnes. Darėme kaukes, gąsdinome žiemą triukšmaudami, deginome Morę. Ačiū, Jokūbo mamytei, Justinai Baltrušiūnaitei, už sausainius ir saldainius. Šventę įamžino Žaneta Vilčiauskienė. Tekstas Aušros Anilionienės. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
12 Vas 2021

Saugaus interneto savaitė 2021

Pajiešmenių skyriaus mokykloje vasario 8-13 d. vyko įvairūs renginiai, skirti Saugaus interneto savaitei 2021.  Iniciatyvos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. „Pajiešmenių ketvirtokų“ komanda kartu su Pajiešmenių biblioteka ir šeštokų “Žynių” komanda su IT mokytoja dalyvavo Nacionalinėje viktorijoje apie saugų internetą.  Soc. pedagogė[…..]